Munchmuseet, MM N 3250

MM N 3250, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3250, s. 1
    
    Kjære Høst


    Jeg håber Du nu er godt
restitueret – Sommeren vil
vel forhaabentlig bli bra
Det er vel den Du vente{t}r på

    Ja jeg skulde skrevet et
længere brev i anledning
vor telefonsamtale –

    Jeg er foreløbig forresten blit
lidt kje af det kapittel
Det var mig om at gjøre
at alt det tøv der var
sat ut i hine gamle dage
om mig dog skulde dementeres
før min død \og jeg vilde ikke
la en dag gå før det var sked
/

 

Munchmuseet N 3250, s. 2

    Det var jo en for{s}tsættelse af
de diverse forfølgelser jeg i disse
år blev udsat for; så var
jeg jo særlig oprevet i sinnet
efter Hauklandsoverfaldet der
fandt sted 6 måneder i forveien
Jeg har naturligvis selv \ikke/
været som folk er flest i de
dage {.}– \og vel virket utålelig osså/

    Det v er forresten interessant
at gjenopleve i { … }breve og erindring
forsvundne dage – Jeg Det virker
osså som psykoanalyse idet
det giver grunde og sammen-
hæng i så meget –

    Deri ligger vel osså dette
at man kan skrive sig fra
‹sorger›

 

Munchmuseet N 3250, s. 3

    Du kigger vel oftere i skuffen
Du husker jeg  …  mente
Du havde en digterskuffe –

    Når Du blir så bra så
Du kan komme skal jeg
fortælle den høist humoristiske
detektivhistorie med samlags-
bestyreren.

    Stakkels mand han er vist
ellers et rigtigt godt stykke
skind –

    
    Mange hilsener til Dig
og Dine

    Din      Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3250, s. 4

    P.S.  Jeg har ophørt at bruge
telefonen til samtaler – Det modtages med
velvilie af venner og bekjend{ … }te { … }at jeg tar denne
beslutning

    Jeg sa til Grevenor at jeg aldrig vilde
indla{ … }de mig på det mer – Han havde
helt misforståt min tale og hadde \trodde/
jeg var heftig i anledning ham – Det var
{ … }sagen jeg var heftig over –

    Guderne skal vide telefonen er et
ikke ufarligt apparat

    Omtrent alle mine venner er syge
nu for tiden –

    Kan Du læse dette brev
er det godt gjort – Jeg orker ikke at skrive om