Munchmuseet, MM N 3212

MM N 3212, Munchmuseet. Datert 2.2.1902. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3212 bl. 1v

    
    Hrrn Kollmann
    Charlottenburg
    Berlinerstr. 46

 

Munchmuseet N 3212 bl. 1r
    
    Sehr geehrter Herr!
 In meines
heutiges { … }kranke Zustand habe
ich Ihnen zu mitheilen vergessen
– dasz Hr. Rathenau mir von
Paris geschrieben ha{be}t – und mich
gebeten Ihnen zu gruszen – Er wird
wohl nächstens kommen

    
    Grusz Hochachtungsvoll
    Edv. Munch