Munchmuseet, MM N 3208

MM N 3208, Munchmuseet. Datert 3.2.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3208 bl. 1r
    
    Lieber Hrr. Kollmann


    Auf den Reise nach
Paris – Schreibe denn mehr –
Freut mir dasz ich Ihnen
in Paris treffe – Schreiben Sie
{ … }bitte an Paris poste restante –

    
    { … }Ihnen und Hrr. v. Flotow
beste gruszend
 Ihr Edv. Munch

 

Munchmuseet N 3208 bl. 1v

    
    Hrn Albert Kollmann
    Adr. Hrn von Flotow
    Hrn v. Flotow Grussow bei Malchow
    Mecklenburg