Munchmuseet, MM N 3207

MM N 3207, Munchmuseet. Datert 7.2.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3207 bl. 1r
    
    Lieber Her. Kollmann


    Mein Adresse ist:
Hotel Piemont 22 Rue Richelieu

    Ich freue mich { … }Ihnen hier
zu treffen.

    
    Besten Grusz an { … }Ihnen und
Hrn. von Flot{ … }ow

    Ihr Edv. Munch

 

Munchmuseet N 3207 bl. 1v

    
    M Albert Kollmann
    Adr. Hr. von Flot{ … }ow
    Grussow  …  Malchow
    Mecklenburg
    Berlin N.W. Borsigstr 5
    Hospiz