Munchmuseet, MM N 3198

MM N 3198, Munchmuseet. Datert 25.4.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3198 bl. 1r
    
    L{ … }ieber Herr Kollmann!
 Ich konnte
nicht mehr die schwule Luft in
Berlin aushalten – Ich ruhe
mir { … }jetzt einige Tage aus in Tra{ … }vemunde
Habe noch nicht mit Dr Linde
gesprochen – gehe dort Morgen –

    Vorlauf Adresse  Hotel Stadt Hamburg
    Travemünde

    
    Besten Grusz  Ihr Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3198 bl. 1v

    
    Hrrn Albert Kollmann
    Evangelsche
    Berlin
    Borzigstr. 5
    Evangelisches Asyl