Munchmuseet, MM N 3186

MM N 3186, Munchmuseet. Datert 28.8.1912. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3186 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3186 bl. 1v
    
    Lieber Hr.


    Hoffentlich haben
Sie meiner Brief
jetzt bekommen

    
    Viele
Gruzs
 EM

    
    Hrr Albert Kollmann

    Berlin SW
    Koniggratzerstr. 45
    Hospiz