Munchmuseet, MM N 3184

MM N 3184, Munchmuseet. Datert 29.6.1912. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3184 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3184 bl. 1v
    
Hvidsten    Lieber Hrr Kollmann


    Haben Sie fur Ihren
ausfuhrlich Brief
herzl. Dank – Jetzt
werde ich hoffentlich endlich
Ruhe bekommen und Ihnen
ein Brief schreiben. Die Universitets-
ausstellung und viele annere Sachen
ha{ … }t mir ganz aufgenommen

    
    
    Herzl. Gr.  Ihr E Munch

    
    Hrrn Albert Kollmann
    Köln
    Baeseler Hof
    Christl. Hospiz
    Johannesstr.