Munchmuseet, MM N 3180

MM N 3180, Munchmuseet. Datert 2.3.1912. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3180 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3180 bl. 1v

    Herzl. Grusz
aus Finse
– 2000 Meter
hohe. {n}Nach
Bergen –

    
    { … }E Munch

    
    Hrrn Albert Kollmann
    Baeseler Hotel
    Munchen