Munchmuseet, MM N 3176

MM N 3176, Munchmuseet. Datert 28.9.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3176 bl. 1r
    
Aasgaardstrand 28-9-04    Lieber Hrr Kollmann!
 Die Ge
feindliche Geister sind nicht
mehr in der Luft – die kriegen
Körper und drohen mich – aber
alles geht gut – bis jetzt –

    Die Ausstellung in Kopenhagen
groszer kunstlerischer Erfolge –
die beste Presse ich bekommen habe.
– Ich schreibe mehr –
  Herzl. Grusz  E Munch
    Bitte schreiben Sie!

 

Munchmuseet N 3176 bl. 1v

    
    Hrr A. Kollmann

    Borzigstr. 5
    Berlin