Munchmuseet, MM N 3175

MM N 3175, Munchmuseet. Datert 9.12.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3175 bl. 1r

    
    Hrn Albert Kollmann
    Borzigstrasse 5
    Berlin

    

 

Munchmuseet N 3175 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3175 bl. 2r
    Lübeck, den 3-12 1904


    Lieber Hrr Kollmann


    Hier ist schön und ich freue mich
aus Berlin wekgekommen zu sein –
Die Menschenmassen und der Straszen
w{ … }arfen elektrische Strahlen in mir
{E}Ich habe ein Selbstportrait angefangen
{D}Es ist sehr net bei Doctor Linde
er hat schon uber das Portrait
des Senators gesprochen – Kommen
Sie bald hier? Erzahlen Sie mir
ein Bischen aus der Stadt mit
die tausende Menschenstrahlen

    
    Herzlichst Grusz
    Edvard Munch