Munchmuseet, MM N 3165

MM N 3165, Munchmuseet. Datert 3.4.1910. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3165 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3165 bl. 1v
    
    Lieber Hrr Kollmann!


    – Ich schreibe Ihnen
sobald wieder zu
und erzahle Ihnen
um meiner Leben
und Treiben – wenn
ich mehr Zeit kriege –
– Schiecke Sie mir doch
Ihre neue Adresse –

    
    Herzl. Grusze an Ihnen
und Hrr v. Flotow

    Ihr ergebener E Munch

    
    Hrn Albert Kollmann
    Via di S. Basilio 64 I
    fermo in Posta
    Rom
    Venezia