Munchmuseet, MM N 3164

MM N 3164, Munchmuseet. Datert 6.1.1911. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3164 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3164 bl. 1v

    Viele Danke fur
Ihre Karte und
herzliche Neujahr-
wunschen schieckt
Ihnen

    
    Ihr Edv. Munch


    Adr. Hvitsten
    pr Kristiania
    Ich schreibe baldigst
Gruzse an Hertz –

    
    Hrrn Albert Kollmann

    Florenz
    via Taddea
    No 2 II