Munchmuseet, MM N 3158

MM N 3158, Munchmuseet. Datert 27.2.1905. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3158 bl. 1r
    
    Lieber Hrr Kollmann!


    Ich fahre {M}morgen { … }nach
Hamburg – Ich wheisz nicht
bestimmt wie es hier geht –

    Ich gehe vielleicht nach
Bergedorf und werde dort
malen anfangen –  Adr. Hamburg

    
    Ihr Edv. Munch poste restante

 

Munchmuseet N 3158 bl. 1v

    
    Verzogen Münchenerstr 49 III
    p Adr. Herrn Boldt
     …  Schöneberg
    Hrrn Albert Kollmann
    Beyers Hotel
    Berlin
    Shadowstrasse