Munchmuseet, MM N 3130

MM N 3130, Munchmuseet. Datert 12.12.1907. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3130 bl. 1r
    
    Lieber Heer Kollmann!


    Ich werde Morgen 13ten
4 Uhr in Monopol sein –
Ich glaube es wird morgen
in Kammerspiel geoffnet

    
    Grusz  Ihr Edv. Munch

 

Munchmuseet N 3130 bl. 1v

    
    Hrn Albert Kollmann

    hier
    Schiffbauerdamm 2
    Pension Plath