Munchmuseet, MM N 3094

MM N 3094, Munchmuseet. Datert 1912. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3094 bl. 1r
    
    Kjære Thiis
 Jeg reiser nu
tilbage til Kragerø – så vi
nu i Fred og Ro kan
fortsætte at sælge Billeder

    – Gad vist hvad München
sier til Udstillingen –

    Du burde kanske tat lidt
fat i dem–

    Direktør Schiefler skriver at

 

Munchmuseet N 3094 bl. 1v

for Øieblikket er
der dårlig Anledning
til Foredrag – Han
mener senere – og
da med min Udstilling

    Naar går Skuden
hjemover –

    
    Din E M.

    
    Hr. Direktør Jens Thiis
    Kunstnervereinigung
    Hagen-Bund
    Zedlitzgasse
    Wien