Munchmuseet, MM N 3026

MM N 3026, Munchmuseet. Datert 1943. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3026 bl. 1r

    
    1)


    
    Kjære Gierløff


    Var det muligt at få noe
makrel? Det er uendeli længe siden
jeg smagte en god makrel – Her er bare
bedærvet fisk at få –

    Kanske Krafft kunde få tag i lidt
    Jeg har det netop nu forresten ‹lit› vanskeligt
‹hermed› – Jeg har en kilo  …  sild i dunk –
{D}Jeg spiste en nyli den var Deiligt deilig
To år gammel – Hvilke{n}t { … }gode har
man ikke i silden    Kanske det var at få

    Det ‹blev› i dag. Takk    for det
sier mig hva jeg trodde at der var
 …  ‹vanskeligheder›