Munchmuseet, MM N 3008

MM N 3008, Munchmuseet. Datert 2.1914. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3008 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3008 bl. 1v
    
    Kjære G.
 Tak for
Brev og Kort – Jeg
har flakket viden om
kommer nu fra Paris
og reiser om Berlin
tilbage til Godsene –

    – Har planmæssig und-
gaaet Brevskrivning

    – Din Artikkel i Tageblatt
har er kjendt og berømt
over hele Tyskland Jeg
får nu snart læse den
helt ud – Skriver snart
mer

     Din E Munch
    
    Hrr Redaktør Chr Gierløff
    Haugesund
    Norwegen