Munchmuseet, MM N 2967

MM N 2967, Munchmuseet. Datert 9.5.1941. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2967 bl. 1r
    
    Kjære Jens Thiis


    Jeg lovede Dig nogle gravurer
sidst Du var hos mig – Hermed
sender jeg nogle. Skriver når jeg kommer
mer til kræfter

    
    Mange hilsener
    Din Edvard Munch

9-5-41 Ekely
Note
    Jeg fikk 14 blad
– en stor gave!

    
    J.T.