Munchmuseet, MM N 2949

MM N 2949, Munchmuseet. Datert 10.11.1936. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2949 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg lykønsker Dig og os alle
med den heldigt overståede
operation –

    Jeg fik Di{n}t alarmerende brev
i Hvidsten kl. 11 ½ samme dag
Du skulde opereres og i det samme
jeg stod i begreb med at
bile til Oslo –

    Mens jeg bilede indover lå
Du altså på operationsbordet
og Du forstår jeg havde allehånde
tanker – Kl. 2 ringte jeg op

 

Munchmuseet N 2949 bl. 1v

fra Ekely og fik den så
glædelige efterretning at det hele
v{ … }ar forløbet så udmærket

    
    Fremdeles god bedring ønskes
Dig hjerteligt af Din gamle
ven

    Edvard Munch

10-11-36 Ekely