Munchmuseet, MM N 2937

MM N 2937, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2937 bl. 1v

    
    Maleren L. {L}Ravensberg

    Stensgd 1

    Kristiania
    
    Kjære Ludvig


    Vil Du sige hvad
han heter den
mand { … }som Karlsen
havde tjent hos og
 …  hvor er han at
træffe – Ring op

 

Munchmuseet N 2937 bl. 1r

er Du snil – ved 11 tiden form eller 8 aften
snarest

    
    Din E M