Munchmuseet, MM N 2922

MM N 2922, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2922 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgade 1

    

 

Munchmuseet N 2922 bl. 2r

    
    Kjære Ludvig


    Hvordan gaar det? Er i Byen
med et tydskt Ægtepar som jeg maler
og lider Sjælens K værste Kvaler

    – {N}Jeg bor på Jeløen – det skulde
være hyggeli at se Dig der –


    
    Din hengivne E Munch