Munchmuseet, MM N 2880

MM N 2880, Munchmuseet. Datert 13.1.1912. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2880 bl. 1r

    
    Kjære Ludvig


    Jeg vilde gjerne tale med
Dig – ring op Moss enten
Kl. 4 {eller}og Kl 7 hvis { … }jeg
ikke først er at træffe –

    Ta Iltelefon { … }jeg betaler Dig igjen
{s}Skulde Telefonsamtalen
ikke komme istand skriv
hvor jeg skal ringe Dig op
i Overmorgen –

    Jeg vilde be Dig blandt annet
hjælpe mig med et tyskt Egtepar –

    
    Din hengivne E Munch