Munchmuseet, MM N 2622

MM N 2622, Munchmuseet. Ikke datert. Bildeliste

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2622 bl. 1r

      Radierungen
 • 1) s Krankes Madchen      Atzung
 • 2) Mondschein (aus der Meier Graefe Mappe
 • 3) Fraulein Cassirer Tochter des Kunsthandlers
  Cassirer      kaltes Nadel
 • 4) Portrait Albert Kollmann      kaltes Nadel
 • 5) Portrait des Kunstschriftstellers Gustav Schiefler
 • 6) Kuzs      Atzung
 • 7) Wampyr      kaltes Nadel
 • 8) Dr Asch      kaltes Nadel aus ‹die›