Munchmuseet, MM N 2617

MM N 2617, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2617, s. 1

    
    Sehr geehrter Herr!


    Bitte an Paris
zu schreiben und die
Sendung reklamieren –
Sie konn

 

Munchmuseet N 2617, s. 2

ved  …   … 
skal gå ‹på›
kunstudstillingen
eller trolig kjøbe
et Billed –


    Axel Heiberg
Konow –


    Aftenpostens Færd
fra B … manns tid –
– Finland
Kjøbenhavn
Stockholm

 

Munchmuseet N 2617, s. 3

Dette er nok – for et
–  …  Schibsted
– h …  u … hed k‹unde› –
 …  er P … kammer
De norske Rigmænn
benytter ikke Penger
til at  … 
Kunst‹samler›
– De vil heller
‹bruge› sit lille V‹id›
til at forhindre at
 …   …  fattige
‹Studenter›