Munchmuseet, MM N 2544

MM N 2544, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Karl Wieck.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2544 bl. 1r
    
    Lieber Wieck.


    Ich habe eine neue
wunderbare «Dags Kristiania
Dagsavis
» – glücklicherweise
{ … }kann man es jetzt nicht
‹i› Kristiania nicht misverstehen –

    Schreiben Sie mir zu
wann Sie kommen!

    Donnerwetter dasz ist
eine tolle Geschickte –
Ich bin auch neugierig
was nun es eigentlich
ist –

    
    Ihr Edv Munch