Munchmuseet, MM N 2424

MM N 2424, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Franz Servaes.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2424 bl. 1r

 

 

Munchmuseet N 2424 bl. 1v

    Herzlichste gute
Neujahrwünschen
an { … }Dir { … }und
Deinigen – in
Erinnerung um
alte schone Stunden

    
    Dein alter E Munch

    
    Herr Skriftsteller
    Franz Servaes
    Adr. Professor Curt
    Glaser.
    Stadtliches Biblothek
    für Kunst
    Berlin
    Prins Albrecht{ … }strasse 9