Munchmuseet, MM N 2396

MM N 2396, Munchmuseet. Datert 1892–1896. Brevutkast til Adolf Paul.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2396 bl. 1v

    
    Forfatteren A. Paul

    He{ … }lsingfors
    Finland

 

Munchmuseet N 2396 bl. 1r

    
    Kjære Paul!


    Hilsen fra Ferkelen
{ … }Jeg har allerede tidligere
fået et fyllebrev fr{ … }a
Dig – jeg beder at hilse
Gallen fra mig og takke
for tegningen og hilsenen
– Jeg kjender ham godt
af omtale – Min adresse
er  Kurfürstendam 121 – ‹hvis
Kan De give mig bud
på et billede var det godt
da fattigdommen florerer –
Strindberg er vist i Brünn –
skal give Dig nærmere besked –

    
    Ferkelhilsen – Tyske og andre
    Din E Munch