Munchmuseet, MM N 2292

MM N 2292, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2292, s. 1

    
    Lieber Hrr Kollmann!


    I{ch}hr Karte habe ich erhalten
besten Danke – Es wird nicht
moglich die Gemalden in
Berlin jetzt ausstellen alz
die sind schon unterwegs
nach München –

    Ob es gunstig ist jetzt
eine kleine Ausstellung in
Berlin zu abhalten ist wohl
eine Frage – Ich hatte gedacht
{ … }erst die grozse Dekorationen

 

Munchmuseet N 2292, s. 2

irgendwo nachste Jahr
ausstellen – Vielleicht könnte
ich die Secession miethen –