Munchmuseet, MM N 2228

MM N 2228, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2228 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2228 bl. 1v
    
    An Sie und Frau Gemahlin


    – Viele Gruzse von
dem alten Tische in
Pavilion am Fjord –
Habe viel an die
{ … }schönen Tag gedacht –

    – Muzs leider
diese {s}Summer ganz
meine Gesundheit
pflegen – Doch konnten
wir wohl denke ich
hier zusammenplaudern
wenn Sie komme
‹wieder› –

    
    Ihr E Munch


    Ich schreibe nachstens
    
    Hrrn Professor Curt Glaser
    Constancestr. 15
    Berlin – Wilmers
    dorf –