Munchmuseet, MM N 2185

MM N 2185, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2185 bl. 1v

    
    Hr. Frits Delius
    Compositeur
    Grez sur Marne (Marlotte)
    Seine et Oise
    Paris

    

 

Munchmuseet N 2185 bl. 1r
    
    Lieber Freund!
 Bitte so freundlich
sein den { … }Spediteur zu { … }sagen dasz
er meine Arbeiten aufbewahren
laszt bis ich näher Bescheid gebe

    – Ich beabsichtige zu Winter ein
groszere Ausstellung in Paris zu
{ … }arangieren – Willst Du mich helfen
vielleicht –  …  Willst Du nicht mit
Deiner Frau einmal mir in Weimar besuchen?
Vielleicht ein Konsert halten –

     Dein E Munch