Munchmuseet, MM N 2178

MM N 2178, Munchmuseet. Datert 1905. Brevutkast til Leonhard Boldt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2178 bl. 1r
          Aasgaardstrand
    Verehrter Hr. Boldt
 Besten Dank
fur Ihre freundliche Karte ich
werde Dr. Linde bitten Ihnen
die Fries zuschiecken – Bitte
gruszen Sie Ihre Frau Gemahlin
und Hr Kollmann.

    
    Ihr ergebener Edv. Munch

    Wo ist Hr Kollamnn?

 

Munchmuseet N 2178 bl. 1v