Munchmuseet, MM N 2070

MM N 2070, Munchmuseet. Datert 1934 . Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2070 bl. 1r

    Billederne blev sendt tilbage som ilgods (Dette
var naturligvis ikke nødvendig) og fragt og assurance 400 kr
blev lagt som efterkrav –

    Jeg svor jeg skulde aldri udstille der mer –
Så i vinter sendte de danskerne den
ene efter den annen i ilden heroppe forat
få overtalt mig til at sende 5 billeder – Jeg
nægtet stadi til jeg gav mig for Langård –

    Du kjenner resultatet med Je den latterlige
artikel af Jensen bag mit billede –

    Så svor jeg de dyreste eder at det skulde
bli sidste gang –

    Så var det for 10 dage siden der står
en venlig dansker med Dit brev i hånden
i min fredlyste stue –

    Anton Hansen
    Jeg var i mit  …  elskeligste lune og intet
kunde få mig ned i min underverden

    Jeg blev ikke sint på Anton Hansen
Så sa jeg mig da der ingen virkning er så
er der heller ingen årsag – altså har denne Hansen

 

Munchmuseet N 2070 bl. 1v

intet bedrevet – Det er simpelthen to Anton
Hansener – Jeg trykket hans hånd og så ham
kjærligt i øiet og bød ham plads – Vet De
sier jeg at jeg har tat feil af Dem og en annen
Det var en annen som i Kjøbenhavn tegnet
mig under et liderligt digt –

    Han mumlet lidt om at da var han
vist ikke i Kjøbenhavn. Men jeg var alle{ … }rede
i sving me{ … }d min charmerende tale der
fuldstændig indhyllet ham i en tåge.

    Det var om alt mellem himmel og jord
– Det var for selv ikke at forstyrres af snak
fra ham specielt ikke om udlån af billeder

    Da jeg havde holdt på en time kom jeg til
at tænke på at der var andre osså – Hvor er
de andre sier jeg – De sider i bakken sa han
– I sandakken. 30° varme!

    La os gå op sa jeg – Jeg Det var rystende
at se de skolelærde mænd smeltet og halvdøde
Je Jeg blev så grebet at jeg lovet dem at de
skulde få alle de samlinger der fantes i Oslo
så de danske drenge kunde få se dem

    Tak for god modtagelse ropte de danske
– Jeg gik hjem men atter dukket op billedet
af den underjordiske i Kjøbenhavn og jeg syntes
det passet på denne Hansen aligevel – Men situationen
var reddet – og ikke krig med Danmark

    Hva er det for en underlig lyd de danske ofte udstøder – Det
minder om uglens Uh hu eller hu ha – Jeg hørte det oftere af de danske hos mig. Er det glædesudtryk?