Munchmuseet, MM N 2037

MM N 2037, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Olaf Schou.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2037, s. 1

    { … }Andreas Aubert skrev
til mig forleden at han
troede De vilde lade
mig komme tilgode
hvad Assurancesummen
indbringer for det ødelagte
Billede – Jeg kan fortælle
Dem at min pecuniære
Stilling er den slemmeste –
– Får jeg nu { … }en Del Penger

 

Munchmuseet N 2037, s. 2

tror jeg at komme { … }i Gang
igjen. Alt blev jo ødelagt
ved den langvarige Sygdom –

    Vil De si mig om jeg
kan påregne noget – så kan
jeg fortsætte med de Arbeider
jeg er igang med –