Munchmuseet, MM N 1939

MM N 1939, Munchmuseet. Datert 1934–1936. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1939 bl. 1r

    
    Kjære Nørregaard


    Jeg holder på at skrive mine
erindringer og behandler nu tiden
omkring 1905. Jeg vilde be Dig skrive
til mig lidt der belyser forskjellige
mærkelige hændelser jeg havde i 1905

    Der blev sat ut noen temmeli
nærgående rygter om mig – Du vet
jeg pryglet op Karsten efter en udtalelse –

    Nu fik jeg den daværende samlags-
bestyrer ind til mig og fik ham ved
overrumpling og list til at fortælle en
temmelig fræk løgn om mig – Han
har vil vist ikke glemme den stund da
han tilsidst måtte ta det i sig igjen.

    Jeg har intetsomhelst at bebreide
mig i 1905 – Det var de fortsatte forfølgelser
jeg havde været udsat for i flere år, og
som tilsidst ødelagde mig, der  … 
naturligvis i dette år
sat fast blev sat igang
osså

 

Munchmuseet N 1939 bl. 2r

    Fra omkring 1902 blev der jo hvert når
år i hjemlannet udført attentater på
mig mens tyskerne sat en s …  storstilet
hjælpeaktion igang –

    Dette knækket mig naturligvis tilsidst
og knækket 3 stakkels kvinner

    Der blev ydet mig storartet hæder
på min 70 årsdag og jeg jeg kan skrive
ned mine erindringer med resignation

    Men at la slige stinkende løgne
få ligge og  …  ulme syns jeg ikke
er rigtigt. Det var en fræk bande der
i 1905 ødelagde sommeren for mig

    
    Bedste hilsen til Di{n}g og Dine

    Din hengivne
    Edvard Munch

    Jeg kommer nu fuldstændig at
trække tilbage – Det er den eneste måte
for mig til at kunne leve og muligvis male
lidt igjen – Det har været forfærdelig mas
med forstyrrelser fra Oslo og fra utlannet her ute

    Det er intet annet at gjøre end at være
komplet for mig selv. Nu har jeg osså altid kunnet være alene

 

Munchmuseet N 1939 bl. 3r

    Jeg skal fremlægge alt jeg har gjennem-
at gåt fra omkring 1900Klinikken 1907–8

    Når jeg nu gjennemgår { … }årene fra 1902–1905
Det var de år d{ … }er knækket mig og tænker på
de øvrige år er det ufattelig at jeg greiet
det så vidt – Men jeg følte hele tiden at jeg
havde min kunst hellig og over bølgerne
og på klinikken sa jeg Kunstens gudinde har
jeg været tro den er nu tro mot mig –

    Hva skedde i 1902 behøver jeg ikke fortælle det
var den store åbningsfanfare –

    Så var det med ødelagt ba hånd at
færdes i  …  borgerfamilierne lade som
ingen ting og male bestillinger –

     …  I 1902 var livsfrisen udstilt i Berlin
og gjorde stor opsigt og forargelse –

    Våren 1903 kjævlede jeg med landsmænd og
udstillede på L’indépendant


     …