Munchmuseet, MM N 1931

MM N 1931, Munchmuseet. Datert 1908. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1931, s. 1

    
    Kjære Nørregaard!


    Jeg befinner mig nu
som Du ser her – Jeg
vilde ønske at Du
vilde ordne med med
Sager i Warnemünde
Da mange Sager står der
i fuld Uorden –

    
    Hilsen  Din Edv Munch