Munchmuseet, MM N 1923

MM N 1923, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1923, s. 1

    
    Kjære fru Nørregård


    Jeg trodde ikke mine egne
øine da jeg fik Hammers
brev og så dere hadde sendt
mig penger – er dere blit millionærer
eller hvordan? – eller er det af
eders surt fortjente penger I sender
mig – Ja godt kom
det til kan De tro – ingen
som ikke har prøvet det vet hvor
vondt det er at være uten penger
i udlandet – og tusind tak
skal dere ha De og {d}Deres mand