Munchmuseet, MM N 1878

MM N 1878, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1878, s. 1
    
    Kjære Tulla
 – Jeg syns ikke
Dit brev forleden var så dumt
det jeg har jo så mange
{ … }gang ønsket at si Dig så meget
– men det går vel mig som
med Dig – de mange ting
tanker, indtryk stemninger
forsvinder for det hvide papir
Og hvor begynde? hvordan
samle dem? alle disse
ting er kommer jo op til
forskjellige tider til i forskjellige
stemninger – Kanske siden
kan jeg vise Dig nogle nedskrevne
indtryk

    Du ved jeg {h}aldrig har levet
så meget sammen med
et menneske – det har gjort
næsten revolution inde i mig

 

Munchmuseet N 1878, s. 2

    {A}Jeg
    Jeg synes næsten jeg
{er}føler mig enda mer
umulig som en kvindes
ledsager. Mer end jeg an{ … }ede
Og Du ved – jo længer
dette forhold går – jo mer
nærmer sig afgjørelsen – enten
helt samvær – eller adskillelse –

    Det synes ialfald så for
mig – nu –

    Jeg troede før på
den fri kjærlighed – som
jeg havde i rækker af år
arbieidet mig op til i
forskjellige trospunkter –
som jeg troede holdt –

    I denne lange sygdomstid

 

Munchmuseet N 1878, s. 3

eller omtrent hele  … den
tid vi har været sammen
– { … }har alt tilsammen –
min grænsesløse nervøsitet –
mine pludselige sygdomsanfald –
min kjærlighed til Dig – gjen-
nems{s}yret af tvivl af
anker af onde anelser –
(hvilket forøvrigt altid er
med mig) har blandt
også
blandt andet – omstyrtet
denne ‹troespillar›

    Om det siden forandrer sig
ved jeg ikke –

    Jeg føler mig anderledes
end i vinter –

    Så står vi altså for
det stadige samliv – og
da stiger tusinder af tvivl
op –

 

Munchmuseet N 1878, s. 4

    {Jeg}Det står for mig som
en umulighed – ialfald nu

    Som Tiltrods for min
kjærlighed til Dig – står
det for mig af mange
grunde {u}som umuligt
at vi to lever sammen –
kanske mindre med Dig enn
mange andre – Hvorfor skal
jeg altså forklare –

    Du er opvoxet i en
ganske anden kreds – den
kreds der er modsat – min
og mine venners –

    Du er opvoxet blandt rigere
Bourgoisi – og Du ved
uden at støde Dig – Du ved
{ … }dettes livsopfatning er i alle
deler modsat – mine kredse
    
    Kjære Tulla!
 det var