Munchmuseet, MM N 1864

MM N 1864, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1864, s. 1
    
    Min kjære ven
 – Jeg
skjønner nu før vi
kan blive Din venner
må jeg skrive Dig til
et meget langt brev
– hvor jeg begynder
fra begyndelsen. – Da
må Du forstå forholdet
og før blir det ikke
godt –

    Jeg er bra igjen – Når
jeg reiser ved jeg ikke –
Jeg må benytte mig

 

Munchmuseet N 1864, s. 2

af et øieblik jeg føler
mig lidt stærk. – Vi
skal da være lidt sammen
– {men}og uden misstemning.

    – Mange tak for
haandklæderne –