Munchmuseet, MM N 1841

MM N 1841, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1841 bl. 1r

    Du ved fra først afi fra
en av de
jeg først havde en
drøm som gjorde et indtryk
på mig – de{nn}tte indtryk {a}har
ikke forladt mig – Jeg har den
hele tid været forfulgt af anel{ … }se
– af forudfølelse – som delvis er
gået i opfyldelse – kald det hvad
Du vil – ånder – eller nervøsitet
– men det var dog ‹dem›

    Du husker jeg – en aften
jeg pinte Dig så – Du havde
løiet for mig – { … }men jeg
havde jo ikke behøvet at fare
slig afsted – husker {jeg}Du jeg
vi den hvide katten som
så på os – ligesom ind i sjælen –
og jeg sagde om Du havde
sådanne øine – Du gråt tror jeg
– Det var stygt sagt af mig
– men noget var deri og jeg vil
fo{ … }rklare det –

    Det er Jeg har seet mange
kvinder som har tusinder af
vexlende udtryk – som et krystal

 

Munchmuseet N 1841 bl. 1v
    2

Men det ingen har jeg truffet
som så udpræget blot har
tre – men stærke.

    Det er forsåvidt underligt
– som deri ligger forudanelse –
Det er nemlig fuldstændig mit
billede de tre kvinder –
Du husker jo hvad Dr R. sagde
om studien til den ene –

    Du har Du har et udtryk
av den dybeste sorg – noget af
det mest udtryksfulde jeg har
seet –  …  som de gamle præ-
rafaliters grædende madonnaer
– så når Du er glad – jeg
har aldrig seet et sådant udtryk
af skinn strålende, {g}Glæde som
om Dit pludselig over sol gødes
over Dit ansigt –

    Så har Du det tredie ansigt
og det er det som gjør mig bange
– det er skjæbneansigtet, s{ … }finxen
– Der finder jeg alle kvindens
farlige egenskaber

    K‹vin›dens onde ånder
(‹k›ontra mandens  …