Munchmuseet, MM N 1839

MM N 1839, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1839 bl. 1r
    
    Min kjære ven!
 I anledning af Dit sidste
brev havde jeg lyst til at skrive meget –
men til hvad nytte? – det meste er sagt uden
resultat før så mange gange – Tænke, se, høre
kan Du nu ikke. Jeg må dog, da Du forlanger
en bestemt erklæring si: Noget { … }bindende, kan
det ikke være eller har det ikke været mellem
os. Det har jeg forklaret Dig fra første stund
og altid ofte senere. Jeg ber Dig blot at erindre
for et år siden – Alt hva jeg sa la Du vel
ikke mærke til
– Vi må føle os begge fri
så vi kan gjøre hva vi vil. – Din tankeløshed
Din Kjærlighed har skaffet m{a}ig mange
onde dage – Du har aldrig forsøgt at { … }sætte
Dig ind i min vanskelige stilling i verden
Du har blot seet, { … }Din egen vilie, ‹Din›
egen lyst, Din egen kjærlighed – Ved eftertanke
tror jeg Du selv vil forstå hvorfor jeg må
være alene når jeg skal ha udstilling – prøv
at tænke – I hast

     Din Edvard
    Jeg har været i Kristiania forat prøve mig
jeg er ikke længer hva jeg var.