Munchmuseet, MM N 1838

MM N 1838, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1838 bl. 1r

    Du har aldrig tænkt Dig, jeg er en som
på grund af forhold, sygelighed – min stilling
som maler – har er stillet således at
jeg netop kan holdne mig oppe fra at gå
under – og at mindre enn dette n
    Min kjære ven!  jeg er i Lillehammar –
har været i Byen Kristiania forat prøve mine
kræfter – Vel er jeg bedre – men jeg tåler
ikke nogenting mer – Byluft ødelegger mig
strax. Jeg vilde skrevet længere i anledning
dit brev – men {d}jeg syns ikke jeg bør vente
når Du ber om e{t}n bestemt erklæring –
Jeg kan Det er da min pligt at si –
som sagerne står – må enhver nu have
sin fri vilie til alt og kan ikke være
bundet af hinanden – {Jeg}Sålænge denne
svækkelse varer kan vi ikke være sammen
– det burde Du osså vide –

    {Jeg}Du spørger i dit sidste brev (jeg ved ikke
om andre breve ligger på Kornhaug) hvorfor jeg
ikke kan være sammen med Dig når jeg
kommer til Tyskland for at have udstilling
– Du burde efter dette års erfaringer vist det
men jeg skal alligevel si op igjen – Når jeg skal

 

Munchmuseet N 1838 bl. 1v

    Jeg skriver dette i håb om at forståes ialfald lidt
jeg skriver osså mer men tar Du ikke dette ender  … 

være optaget med mit arbeide og ha en
udstilling der i og for sig er så oprivende kan
jeg jo allermindst have kræfter til at
være sammen med Dig. {der}Har du intet lært
intet forstået endnu? – Husker Du intet? – Jeg
vil nævne sidste { … }høst – der bragte mig
omsider til dette helvete – altså mer siden!
dette nu – { … }Osså et {d}Det er galt når
Du sier – Din sygelighed er dette forholds
skyld – Du var ligedan for et års siden –
Reis tilfjelds i Harz. Det er frisk luft
du skal ha    alt blir da bedre

    
    Din Edvard

    Endnu et! Fortrolighed kan komme mellem
os – når Du har lært lidt, tæn‹k›t lidt – Når
Du ikke bare ser Din egen kjærlighed men
gjør Dig umage for at sætte dig ind i mine
forhold. – Jeg har altid sagt dette samme{–}: prøv
osså at blive en søster – eller ialfald lidt af det.

    Intet skulde være mig kjærere om vi kunde komme
til at snakke sammen    som virkelige venner –