Munchmuseet, MM N 1835

MM N 1835, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Tulla Larsen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1835 bl. 1r

    Et samliv mellem os er umuligt – Eller
for mig med nogen idetheletaget – er umuligt
Jeg har jo hundrede af gange sagt Dig det –
Men mindst med dig
– H{ … }vordan kunne to så forskjellige træffe
hinanden. Du den tankeløse – jordiske en
type på jordens moder – og jeg en uddøende
slægts slægts sidste led –

    Jeg har jo sagt alt dette – Men intet
har Du hørt intet seet –

    Et håb gir Dit sidste brev: { … }håb om
lidt mere fortrolighed  …  o{du}g at Du sætter Dig lidt
mer ind i min stilling – ‹m›ulig en dør til venskab – Men
venner har vi ikke været dette har manglet

 

Munchmuseet N 1835 bl. 1v

    Det er bedre at være fra hinanden
Da Du var nær mig lod jeg mig ofre
stykke for stykke – og blodsdråber efter
blodsdråber – Nu ser jeg klarere at i længden
dette ikke heller gavner Dig –