Munchmuseet, MM N 1817

MM N 1817, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1817, s. 1
    
    Kjære Tulla!
 Du er vel nu
i Drøbak – og har vel også fundet
logi – det kan da ikke være van-
skeligt – Det er jo et meget hyggeligt
hotel – Du kjender ingen anden i
Drøbak sier Du! – å jo – da! – Det
skulde være morsomt at se Dig igjen –
men jeg gjør alt for ikke at tænke
på Dig – Jeg må nu gjøre hva
jeg kan for at kunne få male –
og blir jeg ikke bra i disse to maander
blir jeg aldrig bra – Jeg tar chinin –
jern – arsenik piller i massevis det
må vel hjælpe – Du har det godt
som kan bade – når det er så
varmt som det har været – for nu

 

Munchmuseet N 1817, s. 2

er det jo bedre – Jeg skal ta prøve
på gytjebad om en tid – for
i sjøen må jeg naturligvis ikke

    – Jeg føler har det udmærket
i mit chateau, når jeg for{ … }øvrigt
finder mig vel – Jeg sidder i haven
eller ligger i h en hængekøie og
så har jeg stadig et lærred
stående færdig – så jeg kan lure
vorherre og i mine gode øieblikke
gjøre nogle strøg –

    Lies – Don’s – Vogt’s ser kommer
hid aldrig – de ser mine fordreide
træk når de viser – sig – de
tror vist jeg er spi{ … }gende { … }gal –