Munchmuseet, MM N 1812

MM N 1812, Munchmuseet. Datert 1899. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1812, s. 1

    Tvivl om min kjærlighed til Dig
og Din kjærlighed { … }til mig.
Synd hvad man gjør mod
ens om indre stemme


    Husk på at { … }Du gjør hvad
jeg siger for Du ved jeg
er jeg er fremsynt – og at det
slår ind hvad jeg spår

    Den Den lange sygdom har gjort
mig gammel og tvivel
er kommen i min syge
sjæl – tvivl om alt –
hvad jeg før ha{vde}r fået
været mig en tro –


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

Munchmuseet N 1812, s. 2