Munchmuseet, MM N 1801

MM N 1801, Munchmuseet. Datert 1934–1936. Brevutkast til L. M. Larssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1801 bl. 1r

    
    Kjære hr Larsen!


    Det viste sig dog at jeg havde
udbytte af at be ‹De … › komme ti{ … }l mig
– Det var jeg langt på vei jo vigtigt det De fortalte

    Jeg  …  ser på pulten en klad til et
brev \til Dem/ hvori jeg sier at: «{ … }I romanerne
viser der sig of ofte at selv om der findes
nok af slette mennesker fins der ofte
en der optræder som den retsindige –

    Og det vet jeg De var. Derfor selvom jeg
ikke husker at jeg gav Dem portrættet
så har De vist så rigeligt fortjent
det. For De har ståt på mit parti
står der – og det er jeg fuldt og fast sikker på  … 
Det var heldi da der var så mange der spredte  …  onde rygter ud

    Jeg har fåt e{n}t nyt anfald af bronchit
så det ser ud som om den er ondartet
Jeg Jeg blir vel da ikke bra før udover sommeren.

    Jeg trækker mig nu helt tilbage fra
folk og vil se at få en del af dagboken
snarest færdig    Det vil si den kommer blot
til at handle om tidsrummet 1900–90{7}8

    Det blir foreløbig ikke noget mer jeg
behøver at vide    jeg får nok vide mer –
annetsteds    Da skal mangt og meget klargjøres

    
    { … }Bedste hilsen til Dem og {d}Deres frue
    Deres Edvard Munch