Munchmuseet, MM N 1701

MM N 1701, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Pola Gauguin.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1701 bl. 1r

    Karsten kjenner vi alle og aldrig
havde jeg troet en mand kunde slarv{ … }e
med saa velberaad ondskabsfuldhed –

    Jeg vet nok hvordan han snakket dengang
og mange gange og vel i Kjøbenhavn –

    Jeg fik et sjok da jeg hørte hva Samlags-
bestyreren kom ut med at han mente
jeg havde sagt dernede. Det var over alle
grænser – Jeg Han måtte pent ta
det til sig igjen –

    Jeg har intet at bebreide mig
i 1905 – Derimot blev året ødelagt for
mig af andre –

    Det var for at få sagt dette jeg egentlig
skrev og jeg fik tanken på endelig at
skrive noget ned af mine erindringer.

    Jeg har forresten de sidste år i Aasgaard-
strand malt disse scener med Karsten
og andre sammensvorne – De er virknings-
fuld i den lyse nat.

    Jeg har skrevet til Thomas Olsen
i anledning portrættet – Han er nu bortreist.

    
    Bedste hilsen
    Deres hengivne Edvard Munch