Munchmuseet, MM N 1682

MM N 1682, Munchmuseet. Datert 5.5.1939. Brevutkast til Harry Fett, Kunst og Kultur.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1682 bl. 1r
    Til «Kunst og Kulturs» redaktion

Hr redaktør    På grunn af lange tiders sygdom
og sygelighet kan jeg ikke foruroliges
ved en konferance – Det kan koste mig
synet som to gange stærkt er truet og
angrebet – Sidst ifjor vår –

    Jeg har allerede fåt altfor meget at
tænke på i vår

    Da det er nødvendig at jeg må ha manuskriptene
til gjennemsyn med pladsstillingen af gravurerne
kan dette let gjøres ved at sende  …  manuskriptet
helt eller del i portioner ut til mig – Det
skulde kunne la sig ordne på timen –


    
    Ærbødigst
    Edvard Munch

Ekely 5-5-09