Munchmuseet, MM N 1681

MM N 1681, Munchmuseet. Datert 1939. Brev til Harry Fett, Kunst og Kultur

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1681 bl. 1r

    Til
Kunst og Kulturs redaktion


    Det er mig meddelt at i næste
hefte skal komme artikeler om min
kunst så må jeg gjøre opmærksom
på følgende:

    Før jeg gir tilladelse til trykning
af reproduktioner af mine billeder og
grafiske arbeider samt tegninger må jeg
få teksten til gjennemlæsning og jeg
må vite hvad hvilke gravurer s …