Munchmuseet, MM N 1668

MM N 1668, Munchmuseet. Datert 1931. Brevutkast til Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1668 bl. 1r
    
    ‹Kjære› gamle ven!


    Tak for kortet. Det var
morsomt at høre fra Dig –
– Portrættet jeg malte af Dig
hænger i Leipziger statsmussæum
ikke langt fra Dit kjære Rothenburg

 

 

Munchmuseet N 1668 bl. 1v

    Jeg har havt blødning inde i
mit bedste øie ifjor – og kan ikke
bruke det – Er ellers sliten og
holder mig bare for mig selv –

    Tænker ofte på mangt et
hyggeli samvær      \(Dørenberger)/

    
    Din hengivne Edv. Munch