Munchmuseet, MM N 1638

MM N 1638, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1638 bl. 1r

    Kan Arne Ellingsen intet eller
litet gjøre for sin families underhold
må da virkelig farslægten gjøre
no for familien. – Der er mange
velstående folk af den nære slaegt
og det er jo en selvfølge at de må
hjælpe – Min bror havde osså
mange venner deroppe hvor han
døde i sit kald –

    { … }Er der ingen annen raad
må der sættes en hjælpeaktion
igang –